Banner

  2016 WEBINNOVO

 AVÍS LEGAL     POLÍTICA DE PRIVACITAT     POLÍTICA DE COOKIES

info@amicsdevilaller.cat        

   Facebook    Instagram

      

ESP

 · 

CAT

QUÍ SOM


Què podem fer per a què la riquesa cultural del poble i el municipi de Vilaller i de la Vall de Barravés sigui coneguda pels seus veïns i per tothom? Com podem fer per a incrementar l'oferta cultural? Aquestes dues preguntes són les que ens han mobilitzat, a un grupet de veïns, per a crear aquesta nova associació. Amb la voluntat de tenir una eina eficient i eficaç per donar-li el valor, que el té, al patrimoni cultural i natural de la nostra Vall de Barravés i del nostre municipi de Vilaller.

Per fer-ho possible hem de comptar amb tots vosaltres, que teniu les mateixes inquietuds i us formuleu les mateixes preguntes.
Objectius i Finalitats de l'Associació


Objectius i Finalitats de l'Associació

 • DINAMITZAR L'OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPI DE VILALLER I DE LA VALL DE BARRAVÉS
 • RECUPERAR, CONSERVAR I VALORITZAR LES TRADICIONS I COSTUMS.
 • ESTUDIAR, DONAR A CONÈIXER I POTENCIAR EL PATRIMONI HISTÒRICO-CULTURAL-ARTÍSTIC I NATURAL DE LA ZONA.
 • IMPULSAR I POTENCIAR EL CONEIXEMENT DE LA GASTRONOMIA PRÒPIA.
 • DESPERTAR L'INTERÈS PER LA CULTURA A TOTA LA POBLACIÓ I VISITANTS SENSE DIFERÈNCIA D'EDATS.
 • COL·LABORAR AMB TOTES LES ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE TINGUIN LES MATEIXES O SEMBLANTS FINALITATS.

Tipus Activitats de l'Associació


Tipus Activitats de l'Associació

 • ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS DINS D'UNA PROGRAMACIÓ ANUAL.
 • ACTIVITATS CULTURALS QUE POTENCIÏN LA CULTURA I LA RELACIÓ ENTRE PERSONES DE DIFERENTS EDATS.
 • FESTIVALS, TALLERS, CURSOS, JORNADES, TROBADES,... COM A EINA DE RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I VALORITZACIÓ DE LES TRADICIONS I COSTUMS; I D'IMPULS I POTENCIACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA GASTRONOMIA PRÒPIA.
 • FORO, BLOG, XARXES SOCIALS, COM TAMBÉ, EDICIÓ DE PUBLICACIONS, SERAN ELS MITJANS PER A L'ESTUDI, DIFUSIÓ I POTENCIACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-CULTURAL-ARTÍSTIC I NATURAL DE LA ZONA.
 • COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS I ASSOCIACIONS AMB FINALITATS COMUNES.